23 januar 2008

Gjør som Undre sier!

Undre har sagt alt som skal sies, derfor sender jeg deg bare dit.